Existují nějaké požadavky na ověření dokladů o adrese?

  • Vytvořeno
Dokument by měl být vydaný alespoň během posledních šesti měsíců a měl by obsahovat vaše celé jméno a adresu. Všechny čtyři strany fotografie/skenu by měly být viditelné a text by měl být čitelný.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 21 z 26