Τα χρηματοπιστωτικά μέσα έχουν διαφορετικές ώρες συναλλαγών;

  • Δημιουργία
Η διαθεσιμότητα κάθε μέσου εξαρτάται από τις ώρες συναλλαγών του εκάστοτε χρηματιστηρίου στο οποίο είναι εγγεγραμμένο. Μπορείτε να μάθετε ποιες είναι οι ώρες συναλλαγών για κάθε μέσο στον ιστότοπο ή μέσα από την εφαρμογή, στην ενότητα Πληροφορίες συναλλαγών.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

8 στους 11 το βρήκαν χρήσιμο