Τι είναι η κλήση περιθωρίου;

  • Δημιουργία
Μια κλήση περιθωρίου αποστέλλεται όταν ο συντελεστής (λόγος) ανάμεσα στα ίδια κεφάλαιά σας και το απαιτούμενο περιθώριο δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μας. Μια κλήση περιθωρίου είναι ένα βασικό εργαλείο διαχείρισης κινδύνου που αποτρέπει τη συσσώρευση των ζημιών σας.

Αν τα ίδια κεφάλαιά σας πέσουν κάτω από το 100% του απαιτούμενου περιθωρίου, θα λάβετε το πρώτο μήνυμα κλήσης περιθωρίου. Θα εξακολουθείτε να μπορείτε να ανοίγετε νέες θέσεις και να υποβάλλετε εντολές.

Εάν ο λόγος ιδίων κεφαλαίων προς περιθώριο πέσει κάτω από το 75%, θα λάβετε την τρίτη κλήση περιθωρίου. Θα εξακολουθείτε να μην μπορείτε να ανοίγετε νέες θέσεις ή να υποβάλλετε εντολές.

Εάν τα ίδια κεφάλαια είναι ίσα ή λιγότερα από το 50% του απαιτούμενου περιθωρίου, αυτό σημαίνει ότι συμπληρώσατε το ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο περιθωρίου και ότι οι συναλλαγές σας σταδιακά θα κλείσουν.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

13 στους 17 το βρήκαν χρήσιμο