Τι χρειάζεται να γνωρίζω σχετικά με το περιθώριο συναλλαγών;

  • Δημιουργία
Με τον όρο «συναλλαγές στο περιθώριο» νοείται η συναλλαγή με χρεόγραφα χρησιμοποιώντας δανεικά κεφάλαια από χρηματομεσίτη. Για να πραγματοποιείτε συναλλαγές στο περιθώριο, θα πρέπει να ανοίξετε έναν λογαριασμό περιθωρίου και να καταθέσετε ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, το οποίο θα χρησιμεύσει ως εγγύηση δανείου. Οι συναλλαγές στο περιθώριο σάς δίνουν τη δυνατότητα να εμπλακείτε σε μεγαλύτερες συναλλακτικές ενέργειες και κέρδη, αλλά οι κίνδυνοι είναι εξίσου μεγάλοι.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

9 στους 9 το βρήκαν χρήσιμο