Πώς λειτουργεί το σταδιακό κλείσιμο περιθωρίου;

  • Δημιουργία

Μόλις ο λογαριασμός σας πέσει κάτω από το 50% του απαιτούμενου περιθωρίου, οι συναλλαγές θα κλείσουν με την παρακάτω σειρά:

  1. Αρχικά κλείνουν οι έγκυρες μέχρι να ακυρωθούν εντολές (Good-Till-Cancel - GTC).
  2. Εάν το επίπεδο περιθωρίου παραμένει κάτω από το 50%, κλείνουν όλες οι ζημιογόνες ανοικτές θέσεις στις ανοικτές αγορές.
  3. Εάν το επίπεδο περιθωρίου είναι ακόμα κάτω του 50%, κλείνουν οι απομένουσες θέσεις στις ανοικτές αγορές.
  4. Εάν το επίπεδο περιθωρίου παραμένει κάτω του 50%, κλείνουν όλες οι απομένουσες θέσεις μόλις ανοίξουν οι αγορές.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

11 στους 13 το βρήκαν χρήσιμο