Μπορώ να ορίσω τα ποσά και για τα κέρδη και για τις ζημιές για την ανοικτή μου θέση;

  • Δημιουργία
Ναι. Μπορείτε να προσδιορίσετε τόσο τα κέρδη που θέλετε να επιτύχετε όσο και τις ζημιές που μπορείτε να υποστείτε. Η θέση σας θα κλείσει, εάν επιτευχθεί κάποια από αυτές τις παραμέτρους.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

10 στους 14 το βρήκαν χρήσιμο