Mitä osoitteen vahvistukselta vaaditaan?

  • Luotu
Asiakirja on täytynyt myöntää kuuden viimekuukauden aikana ja siitä on näyttävä koko nimesi ja osoitteesi. Valokuvan tai skannatun kopion kaikkien neljän reunan on näyttävä ja tekstin on oltava luettavissa.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

21/26 koki tästä olevan apua