Op welke wijze en wanneer controleert Capital.com de herkomst van mijn geld?

  • Gemaakt
Bij Capital.com is de afdeling financiële controle verantwoordelijk voor het controleren van de herkomst van gelden en/of vermogen van cliënten. De belangrijkste taak van de antiwitwasrapporteur is ervoor te zorgen dat wij ons aan alle toepasbare wet- en regelgeving houden, en enige vorm van financieel-economische criminaliteit te detecteren en te voorkomen.

Zodra het gestorte geldbedrag op uw rekening een bepaalde drempel overschrijdt, ontvangt u van ons een melding waarin we u verzoeken ons een bewijs van de herkomst van uw geld te sturen. Dit wordt een klantbevestigingsprocedure voor de herkomst van gelden/vermogen genoemd. 

Als u deze melding ontvangt, verzoeken we om de herkomst van uw geld en/of vermogen te verifiëren door ons een afbeelding van goede kwaliteit (een scan, een screenshot of een foto) van één (of meer) document(en) te sturen om aan te tonen waar uw geld vandaan komt. 

Zie welke documenten u kunt uploaden, afhankelijk van uw inkomstenbron. Zorg ervoor dat ze up-to-date zijn en dat uw naam, datums en alle relevante gegevens duidelijk zichtbaar en leesbaar zijn:

  • Salaris: kopieën van salarisstroken van de afgelopen drie maanden of een belastingaangifte. 

  • Spaargeld: een bankafschrift met het huidige saldo van uw spaarrekening en relevante documenten waaruit de bron van uw spaargeld blijkt. 

  • Verkoop van onroerend goed: een kopie van de verkoopovereenkomst van het onroerend goed of een bankafschrift, waaruit blijkt dat de verkoopopbrengst op uw bankrekening is bijgeschreven. 

  • Cryptocurrency: relevante documenten waaruit uw cryptocurrencysaldo en eventuele stortingen/opnames van de afgelopen drie maanden blijken en (of) relevante informatie over transacties op andere crypto-beurzen (handelsgeschiedenis, activiteiten) 

  • Erfenis: de verklaring van erfrecht, het testament en een bankafschrift met het ontvangen geld en uw huidige saldo. 

  • Overige geschikte inkomstenbronnen en relevante documenten kunnen zijn: stukken inzake zelfstandige, freelance- of nevenactiviteiten, dividenden, huuropbrengsten, pensioen, verkoop van aandelen, beleggingen, schenkingen, loterij, echtscheiding, gokken, enz. 

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 9 van 10